Nieuws

Verduidelijking watergebruik Parenco

Cover voor Verduidelijking watergebruik Parenco

Smurfit Kappa Parenco in Renkum gebruikt bronwater én oppervlaktewater voor de productie van publicatie- en verpakkingspapier. Met de recente droogte in Nederland is er veel aandacht voor het gebruik van water. Water is essentieel voor de productie van papier, hieronder verduidelijken we hoe bij Parenco met water wordt omgegaan.

Parenco maakt voor haar papierproductie uitsluitend gebruik van oud papier dat wordt ingezameld bij bedrijven en bij particulieren. Water wordt gebruikt om de papiervezels schoon te maken, deze te transporteren door de papiermachines en als koelwater voor onze processen. Het merendeel van het water dat wordt gebruikt wordt opgepompt vanuit grote diepte uit innamepunten op Parenco’s eigen terrein

Bronwater

Al sinds 1912 (het eerste begin van de papierproductie op onze locatie) wordt gebruik gemaakt van het schone water beschikbaar aan de rand van de Veluwe. Dit is juist één van de redenen geweest waarom papierproducenten zich hier vestigden. Parenco staat van oudsher bekend om haar productie van hoogwaardig publicatiepapier. Om dit type papier te kunnen produceren met de juiste witheid is ruime beschikbaarheid van schoon bronwater van hoge kwaliteit noodzakelijk. Op dit moment wordt op een van de twee papiermachines dit type papier geproduceerd. Sinds 2017 produceert Parenco op de andere papiermachine verpakkingspapier voor de productie van golfkarton.

Waar het grondwater in de omgeving van Parenco’s productielocatie (Renkum) op ongeveer op 19 meter diep wordt gevonden, wordt het door ons gebruikte water opgepompt vanaf een diepte tussen de 90 en 100 meter. Er liggen verschillende dichte kleilagen boven het punt waar Parenco water oppompt. Daardoor heeft Parenco’s watergebruik een beperkte invloed op het grondwaterpeil in Parenco’s directe omgeving.

Gebruik versus verbruik

Parenco gebruikt iedere opgepompte liter water ongeveer negen keer in haar processen om te komen tot nieuw papier. Daarna wordt het water biologisch gezuiverd in de eigen waterzuivering en wordt ruim 95% van het water schoon via de Nederrijn teruggebracht in de natuur. Ongeveer 5% verlaat als stoom onze fabriek via schoorstenen.

20% reductie

Jaarlijks worden intern doelen gesteld om het gebruik van bronwater te verminderen. Hoewel de hoeveelheid geproduceerd papier bij Parenco sinds 2017 is gestegen met circa 12,5% is het gebruik van bronwater juist met 11% verminderd. Dat betekent dat er door innovatie en continue procesverbeteringen per ton geproduceerd papier op dit moment ruim 20% minder bronwater wordt ingezet sinds 2017.

Oppervlaktewater

Naast bronwater wordt, waar mogelijk, ook oppervlaktewater ingezet. Op dit moment wordt het water uit de Nederrijn vooral ingezet voor koeling van onze processen. Voor de productie van publicatiepapier is het vanwege kwaliteitseisen op korte termijn niet mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Voor de productie van verpakkingspapier zou dat eventueel wel kunnen. Echter, Parenco beschikt (zoals bijna alle papierfabrieken in de wereld) over één watersysteem. Daarom is op dit moment het gebruik van oppervlaktewater voor de productie van verpakkingspapier niet mogelijk.

Wel wordt op dit moment onderzocht hoe binnen de beperkingen van één watersysteem toch een deel van de huidige bronwaterbehoefte gedekt kan worden door oppervlaktewater. Wij verwachten op korte termijn in dit proces een flinke stap te kunnen zetten.

Vergunning

Onze watervergunning staat op dit moment niet toe dat oppervlaktewater wordt ingezet. Dit is één van de redenen waarom wij in voorbereiding zijn voor een algehele revisie van onze omgevingsvergunning. Over deze herziening is veelvuldig contact met provincie, gemeente en omgevingsdiensten.

In onze toekomstplannen is verdere besparing op bronwatergebruik opgenomen. Wij onderzoeken ook de mogelijkheid om volledig over te gaan op de productie van verpakkingspapier. Als onderdeel van de investeringen die daarmee gepaard gaan, kan het grootste deel van ons huidige watergebruik worden omgezet van bronwater naar gebruik van oppervlaktewater.

Stakeholders

Over alle thema’s met betrekking tot onze omgeving onderhoudt Parenco contact met de betrokken instanties. Recent is het bestuur van Stichting Renkums Beekdal op bezoek geweest bij de directie van Smurfit Kappa Parenco. In dit bezoek is het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen voor wat betreft watergebruik door Parenco op korte en lange termijn.

Inmiddels is er opnieuw contact geweest met het bestuur van Stichting Renkums Beekdal. Zij hebben ons laten weten dat de vrijwilliger bij ÉénVandaag op persoonlijke titel heeft gesproken en niet als woordvoerder van de Stichting Renkums Beekdal. 

Parenco blijft de Stichting Renkums Beekdal informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de transitie van bronwater naar oppervlaktewater.