Nieuws

Nieuwe installatie Parenco levert 50% geurvermindering

Cover voor Nieuwe installatie Parenco levert 50% geurvermindering

Smurfit Kappa Parenco in Renkum heeft opnieuw een forse investering gedaan in een nieuwe installatie. De investering in warmte terugwinning op Papiermachine 2 is vooral gedaan om geur te verminderen. Hierbij is een resultaat bereikt van 50% geurvermindering aan deze bron. Hiermee is bevestigd dat de gekozen aanpak werkt. Nieuwe investeringen zijn inmiddels in voorbereiding.

Motivatie om te verbeteren
Deze duidelijke verbetering hoort in het grotere plan om geur te verminderen vanuit de fabriek. Ofschoon Smurfit Kappa Parenco de best beschikbare technieken toepast en aan alle voorschriften en eisen voor geur voldoet, is bekend dat inwoners van Renkum geurhinder ervaren.
De fabriek voelt zeer duidelijk de morele verplichting om door te gaan met de verbeteringen.
Deze nieuwe verbeterslag past naadloos in de gekozen richting. Vanaf de komst van Smurfit Kappa zijn in verschillende productieprocessen verbeteringen doorgevoerd. De geur bij de bron voorkomen is namelijk de beste manier. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met veel kortere verwerkingstijden van de grondstoffen. Daardoor kunnen geurverspreiders moeilijker ontstaan.

Warmteterugwinning
Het betreft een installatie om warmte uit de stoompluim te halen. De stoom wordt afgekoeld en omgezet naar water. Het water houdt geurdeeltjes vast. Het water wordt weer hergebruikt in het proces. De installatie is begin februari in gebruik genomen, optimaal afgesteld en de effecten zijn nu onderzocht en vastgesteld.

Snuffelploegen en geurmonsters
Door Smurfit Kappa Parenco is op twee manieren vastgesteld of de investering qua geur heeft gebracht wat daarvan werd verwacht. Natuurlijk door formele metingen aan de bron. Daarnaast is door speciale snuffelploegen in het dorp onderzocht of er effect was vast te stellen. De geurspecialisten worden met regelmaat ingezet om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Positieve bijeffecten
Naast de 50% vermindering van geuremissie aan deze bron zijn er meerdere positieve effecten. Het geluidsniveau is met 5 db(A) verminderd, water wordt vaker hergebruikt, de stoompluim is duidelijk kleiner en de CO2 uitstoot is verminderd.
Voor Smurfit Kappa Parenco betekent het bovendien dat er minder energie hoeft te worden verbruikt.

Volgende stap
Met het aantonen van dit effect op geur, is Smurfit Kappa Parenco voornemens om ditzelfde concept toe te passen op andere bronnen. Daarmee worden nieuwe stappen gezet in het verminderen van geur vanuit de fabriek.