Nieuws

Aanvraag nieuwe omgevings-vergunning en waterwetvergunning ingediend

Cover voor Aanvraag nieuwe omgevings-vergunning en waterwetvergunning ingediend

Aan het einde van het jaar 2023 is door Smurfit Kappa Parenco een officiële aanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning (revisievergunning).

Bij de Provincie (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) zijn ingediend:

  • De volledige aanvraag milieuvergunning met een uitgebreide toelichting;
  • Een update van de Milieueffectrapportage waarin de adviezen van de commissie MER zijn verwerkt;
  • 18 deelonderzoeken waarin alle relevante milieuaspecten zijn onderzocht. Hierbij kun je denken milieuaspecten zoals geur, stikstofdepositie, geluid, emissietoets, energie etc).

In de komende maanden zal de aanvraag worden beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De officiële tijd die hiervoor staat is zes maanden.

Naast deze documenten is een vergunningsaanvraag ingediend voor de waterwet. Deze aanvraag zal beoordeeld worden door Rijkswaterstaat.

Wat wordt er aangevraagd?

De revisievergunning is enerzijds aangevraagd voor de huidige bedrijfsvoering waarbij er twee papiermachines in bedrijf zijn voor grafisch- én verpakkingspapier. In de vergunningsaanvraag is dit fase 1 genoemd.

Gelet op de snelle veranderingen op de papiermarkt en om daar snel op te kunnen reageren om werkgelegenheid te kunnen blijven garanderen, wordt eveneens fase 2 aangevraagd.

In fase 2 wordt voorzien in een ombouw van papiermachine 1 naar een machine voor verpakkingspapier. Als gevolg van deze technologische ombouw neemt het productievolume toe. Verpakkingspapier is namelijk ongeveer 50% zwaarder dan grafisch papier.

De totale aanvraag met alle documentatie bestaat uit meer dan 1500 pagina’s. Daarom is een onderdeel van de vergunningsaanvraag een publieksvriendelijke (niet-technische) samenvatting. In bijgaande bijlage is deze samenvatting opgenomen. Deze geeft veel begrijpelijke informatie.

Inspraak en informatie

Op Informatie over Provinciaal blad 2024, 441 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) is alle informatie beschikbaar over de millieu effect rapportage (MER). Later zal de ODRN ook communiceren aangaande de revisievergunning.

Smurfit Kappa Parenco zal in de komende maanden met een groot aantal stakeholders het gesprek aangaan om de verschillende plannen zo goed mogelijk toe te lichten. Onder meer zullen er webinars worden gepland voor de inwoners van Renkum. Daarnaast worden specieke organisaties en beleidsmakers worden uitgenodigd bij Smurfit Kappa Parenco. Hierover volgt later meer informatie.

Als er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, het MER of de vergunningsaanvraag, dan kan contact worden opgenomen met Ruben van Haren via infoparenco@smurfitkappa.nl