Stop-werkzaamheden

Iedere productielijn heeft elke 6 tot 7 weken een dag onderhoud. Dan voeren we alle klussen uit die nodig zijn om de machine de volgende 6 weken weer betrouwbaar te laten draaien. Ook zijn er op elke productielijn 1 of 2 grote onderhoudsstops per jaar. Dan voeren we grote verbeterprojecten uit. Omdat we hiervoor maar maximaal 2 mogelijkheden per jaar hebben, bereiden we deze stops goed voor.

Cover voor Stop-werkzaamheden

We bereiden stops goed voor

18 uur lang werken we aan de machine. We zetten de machine rond 4.00 uur ’s ochtends stil en pas om 22.00 uur ’s avonds gaat hij weer aan.

100 externe specialisten gaan tegelijkertijd aan de slag op allerlei gebieden: elektra, laswerk en bouwkundige werkzaamheden. Ook voeren we tijdens de stops alle wettelijk verplichte keuringen uit en maken de machines schoon.

Cover voor

Overlast tot een minimum beperken

Om de overlast van de stops tot een minimum te beperken, maken we alle silo’s zoveel mogelijk leeg. Dan kunnen we daarna weer schoon starten.

Cover voor