Geur

Geur is ons belangrijkste aandachtspunt. Van alle dingen die Parenco wil verbeteren, is geur het belangrijkst. We weten dat onze fabriek meer geur afgeeft sinds de opstart van onze machine 'PM2'. Om deze geur te verminderen, hebben we al veel verbeteringen doorgevoerd.

Cover voor Geur

Waardoor ontstaat geur bij de fabriek?

De geur ontstaat als nat papier wordt gedroogd en het water uit het papier verdampt. Soms is de geur zoet en soms iets scherper. Als de machine ongepland stil komt te staan en weer opstart, kan dit ervoor zorgen dat er tijdelijk meer geur is.

Naast het papier zorgt de afvalwaterzuivering  soms voor een geur. Gelukkig verspreidt deze geur zich nauwelijks en hebben weinig buren er last van.

Cover voor

Wat doet Parenco om de geur te verminderen?

Eerst was de geur meer chemisch. Dat hebben we verholpen door 75% minder chemie te gebruiken in het proces van de PM2-machine.

De toename van geur komt meestal door onstabiele processen. De machine werkt elke maand beter. En dat zorgt voor minder geur.

Alle acties sinds 2016 zorgden voor ongeveer de helft minder geuroverlast.

 

Cover voor

Zijn er nog verbeteringen gepland?

Sinds Parenco onderdeel is van Smurfit Kappa, hebben we al veel bereikt door verbeteringen aan de PM2-machine door te voeren.

Stap voor stap zorgen we ook voor andere verbeteringen. Zoals de geur uit de schoorstenen, andere uitblaasrichtingen en uitstoten van geur op grotere hoogtes.

Begin 2023 plaatsen we een extra warmteterugwinningsinstallatie op het dak van de PM2. Ook dat moet zorgen voor minder geur.

Cover voor