Geluid

Parenco vindt geluid belangrijk. Ons doel is om het geluid van de fabriek zo laag moglijk te houden. Dat vinden we belangrijk. Binnen ons bedrijf hebben we daarom normen vastgesteld voor geluid. Deze normen zijn lager dan de normen die in het algemeen gelden in de industrie.

Cover voor Geluid

Hoe blijft Parenco onder de norm?

Er zijn veel dingen die meespelen bij geluid. Bijvoorbeeld de installaties in de fabriek. Als we een nieuwe installatie aanschaffen, leggen we in het contract met de leverancier vast dat de installatie niet te veel geluid mag maken.

Ook zijn onze mensen in de fabriek elke dag bezig met geluid. Bij afwijkingen die extra geluid veroorzaken, komt onze afdeling onderhoud direct in actie.

Cover voor

Wat zijn de regels rondom geluid?

De overheid heeft normen vastgesteld voor geluid op bedrijventerreinen. Daar moet Parenco zich aan houden.

Sinds 2016 voeren we ieder jaar meedere geluidsmetingen uit. In alle gevallen konden we aantonen dat we niet over de geluidsnormen heen zijn gegaan.

Cover voor

Wat doet Parenco om het geluid verder te verminderen?

De laatste jaren hebben we verschillende dingen gedaan om het geluid te verbeteren. Zo isoleerden we stoomleidingen. En verlaagden de achteruitrijdsignalen  van rijdend materieel, zoals heftrucks. Voor geluid geldt: vele kleine acties zorgen voor een betere situatie.

De laatste verbetering was een nieuwe warmteterugwinningsinstallatie. Die leverde een vermindering van 5 decibel op, een merkbare vermindering.

 

Cover voor