Bedrijfs-brandweer

Met een eigen, vrijwillige bedrijfsbrandweer nemen we verantwoordelijkheid voor de risico's die horen bij onze productieprocessen. We hebben een hele goede samenwerking met de lokale brandweer. We delen kennis en voeren samen grote oefeningen uit.

Cover voor Bedrijfs-brandweer

Eigen kazerne met opgeleide mensen

Parenco heeft een eigen brandweerkazerne met 3 voertuigen. Bij onze bedrijfsbrandweer zitten 40 opgeleide vrijwillige brandweermensen en 12 opgeleide bevelvoerders.

Deze collega’s zijn  verdeeld over de ploegen, zodat er 24/7 bezetting is. Als de bezetting te laag is, bijvoorbeeld in vakantietijd, krijgen we ondersteuning van de lokale brandweer.

Cover voor

Maar een aantal meldingen per jaar

Parenco heeft 500 handbrandmelders  en 20.000 branddetectiepunten. Ook kunnen medewerkers 24/7 telefonisch een melding doen. Alle meldingen worden binnen 15 seconden doorgemeld aan de brandweeralarmcentrale in Arnhem.

Er zijn ongeveer 50 meldingen per jaar, waarvan ongeveer 30 loze meldingen. In 2021 waren de 20 overige meldingen voor kleine brandjes.

Cover voor

Nieuwe voertuigen en blijven oefenen

Om de bedrijfsbrandweer goed te kunnen laten werken, investeren we in middelen en training. Sinds 2016 heeft Parenco nieuwe voertuigen aangeschaft en de kazerne opnieuw ingericht.

Iedere dinsdagavond en donderdagavond vindt een oefenavond plaats. En er vindt 10 keer per jaar een externe training plaats op het brandweertrainingscentrum in Arnhem.

Cover voor